Съвместно с наши партньори от софтуерната индустрия, можем да предложим различни приложни програми за управление на бизнеса и ERP системи – за склад, счетоводство, фактуриране, дълготрайни активи. Ще извършим консултация за определяне на бизнес процесите и ще предложим подходящо решение, като ще окажем пълно съдействие за неговото внедряване в компанията, обучение на персонала и ще бъдем на разположение за последващата му поддръжка и надграждане.

За популярните и масови софтуерни продукти можем да извършим инсталация, конфигурация и обучение за работа. При нужда, ще съдействаме за покупка на лиценз за използване на тези продукти. Включително продуктите, разпространявани от НАП и НОИ.

ВИЖТЕ ОЩЕ