За осигуряване на сигурност и спокойствие в ежедневните дейности на всяка компания, можем да предложим различни решения за защита на компютърните системи и периодично автоматично архивиране на фирмена информация и бази от данни. В случаи на инциденти ще окажем съдействие по възстановяване на системите от тези архиви и връщане към обичайното им състояние на работа. В определени случаи можем да възстановим повредени или изтрити файлове и информация от твърди дискове и преносими флаш памети.

ВИЖТЕ ОЩЕ