Различните софтуерни приложения предоставят и работят с различни формати от файлове и данни. Често за интеграция между тези системи се използват файлови формати, четими през Ексел. Въпреки това се налагат корекции и промяна във форматирането на данните. Екипът ни може да напише индивидуален алгоритъм, който автоматично да направи тези промени в Ексел. По този начин ще бъде възможно лесно и бързо да се осъществи прехвърлянето на информация от един софтуерен продукт в друг. Чрез индивидуалните алгоритми можем да извършим и допълнителни обработки на данните, да изготвим отчети с тях, да ги пренаредим и визуализираме в определен вид, да ги обединим на едно място от различни таблици и файлове, и други.

ВИЖТЕ ОЩЕ