Услугите по аутсорсинг са много подходящи за малки и средни компании, които по различни причини не разполагат със собствени ИТ специалисти и ИТ отдели. Екипът ни може да бъде нает като външен изпълнител на всички посочени ИТ услуги за нуждите на конкретна организация. Основните плюсове при използване на външно наети услуги за тези дейности са свързани с намаляване и контролиране на разходите за тях, възможност за фокусиране върху извършване на основните фирмени дейности, постоянна специализирана професионална помощ в сферата на ИТ.

ВИЖТЕ ОЩЕ