В партньорство с най-голямата в България компания за извозване и рециклиране на електрическо и електронно оборудване, можем да предложим различни варианти за екологично и законосъобразно изхвърляне на ненужна техника и оборудване. Гарантирано отпадъците ще бъдат унищожени и рециклирани правилно, съгласно всички технически и екологични изисквания, като получените при рециклиращия процес фракции ще се върнат обратно в производствения цикъл. За всяко унищожено оборудване ще бъде издаден сертификат, който може да послужи за счетоводни цели, както и като доказателство при одит.

ВИЖТЕ ОЩЕ