При нужда можем да окажем съдействие за сканиране, подготовка и архивиране на документи, подаване на информация с електронен подпис на клиента, включително ГФО към търговския регистър и системите на НАП и НОИ. При затруднения или необходимост, можем да направим инсталация и настройки на електронен подпис на клиента, така че да бъде безпроблемно неговото ежедневно използване.

ВИЖТЕ ОЩЕ