Гарантирането на сигурността е от първостепенно значение за всеки човек, за неговия дом и за бизнеса му, без значение дали става дума за офиси, търговски помещения или складове. Освен сигурността, осигуряването на контрол върху тези помещения е сред важните фактори за бизнес успех. Екипът на Ай Ти Партнер Консулт може да предложи работещи и достъпни решения за видеоконтрол и наблюдение, съобразени с индивидуалните изисквания и нужди на всеки клиент.

Използвайки система за видеонаблюдение и контрол ще можете в реално време да следите случващото се в търговските и офис обекти, както и да преглеждате записи назад във времето. Всяка система може да работи и да се достъпва през интернет, локалната мрежа или чрез мобилен телефон. Където и да се намирате ще имате непрекъснат визуален достъп, защо не и записващ звук в защитавания обект.

Нашите консултанти могат да предложат на клиентите ни пълен комплект от устройства, които записват звук и картина чрез цифрови устройства или компютър с контролер. Всяка система може да съхранява информация и да управлява различен брой камери, според техническите си характеристики и нуждите на наблюдавания обект.

Изберете да работите с екипа ни, защото

Изготвяме индивидуален проект за всеки клиент

Извършваме доставка и монтаж до обекта

Правим демонстрация и обучение за работа със системите

Осигуряваме гаранционна и след гаранционна поддръжка

Възможни компоненти за всяка подобна системата са аналогови HD и IP камери, DVR и NVR устройства и аксесоари за наблюдение към тях. Най-високотехнологичните камери на пазара са IP, мрежовите и мегапикселовите камери, като при тях видеосигналът се преобразува и предава в дигитален вид и може да се излъчва до отдалечени физически NVR устройство или компютър. От друга страна, аналоговите HD камери са с най-добро съотношение между цена и качество на предаваното изображение, като работят с локално достъпно DVR устройство. Независимо от това, съвременният интернет достъп предоставя възможност на потребителите да наблюдават дистанционно охраняваните обекти чрез компютър, таблет или телефон.

Екипът ни ще направи оглед и индивидуална консултация и в резултат от тях ще предложи подходящо решение на всеки клиент. То може да включва както препоръки за възможни цялостни системи за наблюдение, така и насоки за допълнителна техника и периферни устройства, както и системи за архивиране на направените записи и тяхната защита. Освен хардуера, нашите специалисти също така могат да изградят нужните локална мрежа и електрическа инсталация за конкретния обект.

ВИЖТЕ ОЩЕ